Stress overkomt iemand niet zomaar. Vaak is het een combinatie van verschillende factoren, zoals de persoonlijkheid en denkwijze van de medewerker, belastende privéomstandigheden en aan de organisatie gerelateerde factoren. Een duurzame preventie van stress en burn-out vereist dan ook een aanpak op het niveau van werknemers én op het niveau van organisaties. 

Als organisatie kan je beroep doen op verschillende workshops ter ondersteuning van je medewerkers en/of leidinggevenden:


Workshop ter ondersteuning van je medewerkers 

✓ 3 -delige interactieve workshop 

✓ Inzicht in stress en gevolgen van stress 

✓ Inzicht in individuele en werk gerelateerde stressbronnen

✓ Aanleren van effectieve coping mechanismen 

 

Uitgebreide informatie: 

1) In het eerste deel krijgen je medewerkers inzicht in wat stress is en welke gevolgen stress heeft. 

2) In het tweede deel leren je medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen over hun eigen mentale vitaliteit. Zij krijgen inzicht in hun eigen stressbronnen en hoe deze aan te pakken aan de hand van effectieve coping mechanismen. 

3) In het derde deel focussen we ons op de stressbronnen op het werk. Medewerkers krijgen inzicht op stressbronnen waar ze wél en waar ze geen invloed op hebben en hoe ze hier mee kunnen omgaan aan de hand van ACT en RET-technieken. Voor de stressbronnen waar ze wél invloed op hebben, wordt er samen met de medewerkers gezocht naar oplossingen voor deze stressbronnen. Ook leren medewerkers de stressbronnen en hun oplossingen te prioriteren naar belangrijkheid en impact. Het resultaat van deze workshop kan opgenomen worden als een onderdeel van de risicoanalyse ter preventie van psychosociale risico's. 


Workshop voor leidinggevenden 

✓ 2-delige interactieve workshop met focus op preventie en curatieve maatregelen

✓ Inzicht in stress en mogelijke stressbronnen 

✓ Leren stress en werkdruk bespreekbaar maken 

✓ Inzicht in risicofactoren bij medewerkers

✓ Ondersteuning bij opmaak terugvalpreventieplan 

 

Uitgebreide informatie:

1) Het eerste deel van deze workshop focust op preventie. Leidinggevenden krijgen inzicht in wat stress is en welke mogelijke stressbronnen er zijn op het werk. Ook leren ze hoe ze stress en werkdruk bespreekbaar kunnen maken bij hun medewerkers, zonder dat hun medewerkers in een passieve slachtofferrol vervallen. Tot slot worden leidinggevenden gestimuleerd om preventief uitval te voorkomen door het opmaken van een risico-inschatting voor elk van hun medewerkers. Op die manier krijgen zij inzicht in wie extra gevoelig is voor stress en hoe zij als leidinggevende hier mee kunnen omgaan. Dit leidt tot een individuele aanpak per medewerker en voor een duurzame preventie van uitval. 

2) Het tweede deel is curatief. In het geval dat er toch een medewerker uitvalt, leren leidinggevenden hier mee om te gaan. Zij worden ondersteund bij de opmaak van een terugvalpreventieplan. Dit zorgt ervoor dat de re-integratie van de medewerker vlot verloopt, zowel voor de medewerker zelf als voor het team. 


Ondersteuning op maat

✓ Ondersteuning op maat van je bedrijf 

✓ Aandacht voor eigen accenten en wensen  

 

Uitgebreide informatie:

Liever zelf afstemmen wat je organisatie nodig heeft op vlak van preventie van stress en burn-out? Dat kan ook! 

In een verkennend gesprek luister ik graag naar je noden van je organisatie, op basis waarvan ik een plan van aanpak uitwerk op maat van je bedrijf. 

Elk onderdeel van bovenvermelde workshops kan trouwens ook als aparte training geboekt worden. 


Let's meet! 

✓ Getriggerd door mijn aanpak?

✓ Benieuwd naar wat ik voor je bedrijf kan betekenen? 

✓ Meer weten over één van mijn workshops? 

Let's meet! 

☎️ 0474 43 52 25 

📧 stephanie@orendacoaching.be