Als loopbaanexpert en -coach vind ik het belangrijk om niet alleen individuele ondersteuning te bieden. Voor mij is een loopbaanbegeleiding enkel en alleen geslaagd als ook op het niveau van de organisatie ondersteuning geboden wordt. Want organisaties kunnen zoveel betekenen voor het welzijn van hun medewerkers. Enerzijds door in te zetten op preventie van stress en burn-out, anderzijds door leidinggevenden te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Het aantal medewerkers dat langdurig ziek is wegens stress en burn-out is de laatste jaren alleen maar gestegen. Sinds 2016 zelfs met 33%! Verontrustende cijfers als je weet dat de gevolgen van een te hoge werkdruk niet alleen leidt tot

  • een toename van de verzuim- en ziektekosten (reeds 50% van deze kosten zijn gerelateerd aan psychische klachten), maar ook tot
  • een grotere kans op uitval bij de collega's,
  • een verslechtering van de werksfeer,
  • meer verloop,
  • een grotere kans op fouten en arbeidsongevallen
  • en een vermindering van de productiviteit en kwaliteit

In de workshops ter preventie van stress en burn-out leren je medewerkers en leidinggevenden om stress bespreekbaar te maken en uitval te voorkomen.